Najnowsze wiadomości

Jak rozpocząć leczenie w miejscu, w którym się znajdujesz

Znalezienie pierwszej pracy po odwyku

4 wskazówki jak napisać świetny list interwencyjny

13 maja 2021 18:38

Przepisy prawne dotyczące narkomaniiNarkomania jest niezwykle poważnym problemem, z którym nasze społeczeństwo walczy od wielu lat. Jest to szczególnie ważne z uwagi na młodych ludzi, którzy najczęściej padają ofiarą tego nałogu. Nie można się temu jednak dziwić, gdyż są oni niezwykle wrażliwi i podatni na naciski ze strony rówieśników, którzy uważają korzystanie z używek za coś fajnego. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby w odpowiedni sposób zapobiegać i zwalczać narkomanię na skalę całego kraju. Niezbędne są w tym przypadku odpowiednie przepisy prawne dotyczące narkomanii, które są regularnie nowelizowane, tak by odpowiadały zmieniającej się sytuacji. 

Narkomania - czym jest?

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków, to choroba złożona, które prowadzi do powolnego wyniszczania organizmu, a w najgorszych przypadkach również do śmierci. Chory czuje wewnętrzny przymus przyjmowania substancji psychoaktywnych, czyli po prostu różnego rodzaju narkotyków. Substancje te zażywane w sposób regularny w końcu doprowadzają do uzależnienia fizycznego oraz psychicznego, a przyzwyczajający się do nich organizm domaga się podawania coraz większych dawek używki.

Po czym poznać, że dana osoba ma problem z narkotykami? Przede wszystkim traci ona kontrolę nad tym ile narkotyków i jak często przyjmuje. Zmienia ona swoje zachowanie i praktycznie staje się zupełnie inną osobą. Oddala się od swoich bliskich i przestaje się zajmować tymi rzeczami i czynnościami, które do tej pory były dla niej ważne lub przyjemne. Towarzyszy temu nadmierna drażliwość i nerwowość połączona z trudnościami w kontaktach z otoczeniem.

narkomania w prawie

Narkomania w prawie - co jest przez nie regulowane?

W naszym kraju, najważniejszym dokumentem dotyczącym spraw związanych z narkotykami jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie 29 lipca 2005 roku. Od tej pory podlega ona ciągłym nowelizacjom, których celem jest dopasowanie jej do nowych realiów i pojawiających się problemów czy kolejnych substancji odurzających pojawiających się w obrocie.

Ustawa jasno wskazuje na to, że karze podlega każda osoba, która ma w posiadaniu na własny użytek substancje psychotropowe lub też innego rodzaju środki psychoaktywne, nawet gdy ich ilość jest nieznaczna. Co prawda, gdy ilość narkotyku jest bardzo mała prokurator ma prawo umorzyć postępowanie w sprawie takiej osoby, jednak nie jest to obligatoryjne.

Co bardzo ważne, polskie prawo przewiduje karę grzywny oraz pozbawienia wolności nie tylko dla osób, które posiadają narkotyki. Obowiązuje również zakaz wyrabiania (uprawa lub produkcja), przechowywania, przetwarzania, dystrybucji oraz namawiania do spożycia tego typu substancji. Niektóre państwa decydują się na legalizację tak zwanych narkotyków miękkich, takich jak marihuana. Stało się tak chociażby w Holandii, która znana jest z dość pobłażliwego podejścia do tego typu substancji. W Polsce jednak wciąż nielegalne są wszystkie substancje psychotropowe i odurzające. Mimo, iż co chwilę podnoszą się głosy dotyczące zasadności legalizacji marihuany, przynajmniej jako środka stosowana w leczeniu najróżniejszych schorzeń.

Komentarze (0)