Najnowsze wiadomości

Jak rozpocząć leczenie w miejscu, w którym się znajdujesz

Znalezienie pierwszej pracy po odwyku

4 wskazówki jak napisać świetny list interwencyjny

13 maja 2021 18:14

Pomoc rodzinie narkomana - potrzeby i praktykaGdy mowa jest o uzależnieniu od narkotyków, wiele uwagi poświęca się pomocy osobom, które nie są w stanie poradzić sobie z nałogiem. Niestety, wówczas, gdy w grę wchodzi pomoc rodzinie narkomana sytuacja się komplikuje. Z jednej strony same rodziny często nie są świadome tego, że nie tylko mogą korzystać ze wsparcia, ale również – naprawdę go potrzebują. Z drugiej – ciągle brakuje terapeutów, którzy mogliby zaangażować się w pracę z rodzinami osób uzależnionych od narkotyków.

Ale ja nie potrzebuję pomocy, czyli o problemie współuzależnienia

Współuzależnienie to zagadnienie, które początkowo stosowano przede wszystkim jako sposób opisywania tego, jak funkcjonują rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Z czasem zaczęto jednak poszerzać jego definicję. Dziś uważa się więc, że współuzależniona może być rodzina każdej osoby, która wpadła w sidła nałogu, nie ma więc znaczenia to, czy mówimy o alkoholiku, narkomanie, czy też o osobie, która jest uzależniona od robienia zakupów.

Wśród naukowców trwa zresztą gorąca dyskusja na temat tego, jak traktować sam problem. Nie brakuje zarówno osób uważających współuzależnienie za chorobę, jak i takich, w przekonaniu których jest to swego rodzaju zaburzenie osobowości. I choć zachowania rodzin osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i zakupów mogą różnić się w konkretnych przypadkach, ich schemat pozostaje taki sam. Zawsze jest to swego rodzaju nadmierna sztywność występująca tak w myśleniu, jak i w działaniu, która została wypracowana jako odpowiedź na niesprzyjające wydarzenia, jakie zaszły w życiu osób uciekających się do takich zachowań.

Wspomniana już dyskusja wiele zmienia w życiu rodzin narkomanów. Sprawia, że o współuzależnieniu staje się głośno, a tym samym osoby, które do niedawna nie zdawały sobie sprawy z tego, że, że mają problem, zaczynają dopuszczać taką myśl. Uświadomienie sobie istnienia współuzależnienia jako problemu jest też pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do poszukiwania konkretnej pomocy.

narkoman

Edukacja

Rodziny narkomanów potrzebują wsparcia na wielu płaszczyznach. Często pomoc musi mieć więc najbardziej podstawowy charakter, uzależnienie od narkotyków sprawia bowiem, że obniża się standard życia, zaczyna brakować pieniędzy, a najbliżsi stają się osobami obciążonymi rosnącymi długami narkomana. Pomocą, o którą rodziny proszą najczęściej, jest jednak ta związana z edukacją. W grę wchodzą zarówno informacje na temat tego, jak narkotyki wpływają na osobę uzależnioną, jak i na temat tego, jakie są możliwości prawne rodziny, która chce pomagać choremu i sobie nawzajem.

Wsparcie

Bardzo ważną rolę w niesieniu pomocy rodzinie narkomana odkrywają tak zwane grupy terapeutyczne. Ciągle jeszcze nie ma ich wiele, zawiązują się jednak systematycznie potwierdzając rzeczywistą potrzebę osób z bliskiego otoczenia narkomana w uczestniczeniu w ich rozwoju. Grupy to swego rodzaju poligon, na którym wymieniane są uwagi i doświadczenia. To jednak również miejsce, w którym wiele osób zaczyna odnajdować siebie samych przypominając w ten sposób o porzuconych gdzieś celach i marzeniach.

Komentarze (0)