Najnowsze wiadomości

Jak rozpocząć leczenie w miejscu, w którym się znajdujesz

Znalezienie pierwszej pracy po odwyku

4 wskazówki jak napisać świetny list interwencyjny

13 maja 2021 17:23

Narkotyki miękkie – listaNadmierne zażywanie narkotyków przez ludzi młodych, ale też przez dorosłych, stało się ogromnym problemem naszego społeczeństwa. Nie można się temu jednak dziwić, ponieważ pomimo restrykcyjnych przepisów prawa, dostęp do tego typu używek jest wciąż zbyt łatwy. W Polsce nielegalne są wszystkie rodzaje dostępnych obecnie substancji psychoaktywnych i odurzających. W innych krajach, takich jak Holandia, dopuszcza się jednak korzystanie z tak zwanych narkotyków miękkich. Co to za substancje i dlaczego ich legalizacja stała się realna?

Narkotyki twarde i miękkie - skąd ten podział?

Podział na twarde i miękkie narkotyki ma za zadanie określić, które substancje wykazują niższy stopień szkodliwości. Należy jednak podkreślić, iż taki podział oficjalnie obowiązuje wyłącznie w Holandii. W pozostałych państwach jest to wyłącznie klasyfikacja umowna, która nie została uregulowana prawnie.

Oczywiście nie można postawić jasnej granicy pomiędzy narkotykami twardymi i miękkimi. Różne instytucje oraz specjaliści zajmujący się tą tematyką, wskazują na różny stopień szkodliwości poszczególnych substancji. Wiele z nich uważa również, że taki podział nie ma prawa istnienia, ponieważ uważają wszystkie substancje tego typu za potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Co zatem bierze się pod uwagę, gdy dokonuje się rozróżnienia na narkotyki twarde i miękkie? Są to dwa podstawowe czynniki:

1. Wywoływanie uzależnienia fizycznego

Większość specjalistów przyjmuje regułę, że substancję należy uznać za narkotyk twardy, gdy jej zażywanie skutkuje pojawieniem się fizycznych dolegliwości związanych z zespołem abstynencyjnym (m.in. bóle głowy, nudności i wymioty, drżenie rąk).

narkotyki miękkie

2. Charakter oraz rozmiar szkód, jakie powoduje przyjmowanie substancji

Jeśli substancja może powodować nieprzewidziane reakcje, a jej przyjmowanie przez dłuższy okres czasu prowadzi do szkód związanych ze zdrowiem, psychiką oraz życiem społecznym, uznaje się ją za narkotyk twardy.

Narkotyki miękkie to natomiast te substancje, które w sposób łagodny wpływają na poprawę nastroju albo zmianę percepcji oraz wywołują uczucie rozluźnienia.

Narkotyki miękkie - lista

Narkotyki miękkie uznaje się za mniej szkodliwe, jednak trzeba mieć świadomość tego, iż mogą one zachęcać do sięgnięcia po twardsze używki. Narkotyki miękkie to:

1. marihuana - nie wywołuje uzależnienia fizycznego, ale specjaliści w różny sposób oceniają jej wpływ na psychikę. Choć marihuanę można zażywać okazjonalnie, jej regularne przyjmowanie (codziennie lub co 2-3 dni) może negatywnie wpływać na zdrowie, podobnie jak alkohol.

2. narkotyki halucynogenne - zaliczamy do nich:

  • ecstasy (MDMA) - narkotyk ten jest zazwyczaj używany okazjonalnie, podczas dużych imprez muzycznych. Jego działanie sprawia, że osoba zażywająca ecstasy odczuwa zwiększone doznania wzrokowe i słuchowe. Ecstasy nie uzależnia fizycznie, choć ryzyko staje się większe, gdy jest przyjmowane częściej niż co kilka tygodni;
  • LSD - efektem jego przyjmowania są omamy oraz wyostrzenie percepcji. LSD nie uzależnia, ale przy częstym stosowaniu może prowadzić do uszkodzeń mózgu i powodować rozwój psychoz oraz urojeń.
  • grzyby halucynogenne - nie powodują uzależnienia fizycznego i bardzo rzadko dochodzi do uzależnienia psychicznego. Mogą być one jednak szkodliwe dla osób niestabilnych emocjonalnie, ze skłonnościami do depresji lub paranoi.

Zobacz również: Lista narkotyków twardych >>

Komentarze (0)