Najnowsze wiadomości

Jak rozpocząć leczenie w miejscu, w którym się znajdujesz

Znalezienie pierwszej pracy po odwyku

4 wskazówki jak napisać świetny list interwencyjny

13 maja 2021 17:42

Alkoholizm a narkomaniaKażda forma uzależnienie jest destrukcyjna dla naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Do nałogów, w które popadamy najczęściej z pewnością należy zaliczyć alkoholizm oraz narkomanię. Każdy z nich wprowadza zamęt do naszego życia i jest w stanie zniszczyć je w krótkim czasie. Jest to ogromna tragedia zarówno dla samej osoby uzależnionej, jak i dla jej bliskich, którzy doświadczają współuzależnienia. Niezwykle trudna jest zwłaszcza sytuacja, gdy dana osoba popada w sidła obydwóch tych nałogów. Wówczas możemy mieć do czynienia uzależnieniem krzyżowym lub mieszanym.

Uzależnienie krzyżowe - na czym polega?

Uzależnienie krzyżowe występuje u osób, u których uzależnienie od jednej substancji sprawia, że łatwiej uzależniają się one od kolejnej używki o podobnym działaniu. Dzieje się tak dlatego, iż chcą one zmniejszyć dolegliwości związane z zespołem abstynencyjnym, które pojawiają się, gdy próbują odstawić tę pierwszą substancję. Dla przykładu, osoba uzależniona od alkoholu zaczyna sięgać po narkotyki o działaniu uspokajającym, aby w momencie gdy przestaje pić, złagodzić objawy odstawienia. Obydwie te używki oddziałują na układ nerwowy w taki sam sposób, a ryzyko uzależnienie się od kolejnej substancji jest bardzo wysokie. Osoba uzależniona może sądzić, iż leczy się z alkoholizmu, ale w rzeczywistości popada dodatkowo w narkomanię. 

Uzależnienie mieszane - na czym polega?

Jeśli osoba jest uzależniona od dwóch lub większej ilości używek, często od razu mówi się o uzależnieniu krzyżowym. Trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieje jeszcze uzależnienie mieszane. Wbrew pozorom różnią się one między sobą i warto brać to pod uwagę, zanim użyjemy któregoś z tych określeń. 

alkoholizm a narkomania

Jeśli chodzi o uzależnienie mieszane, mówimy o nim wtedy, gdy dana osoba przyjmuje większą liczbę substancji należących do różnych grup. Oznacza to, że oddziałują one na ich organizm w zupełnie inny sposób. W przypadku omawianego w tym artykule alkoholizmu oraz narkomanii, chodzi zatem o sytuację, gdy osoba uzależniona pije alkohol dla rozluźnienia, a następnie zażywa na przykład amfetaminę dla pobudzenia. W związku z tym, że obydwie używki są przyjmowane jednocześnie lub naprzemiennie, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, która z nich stanowi podstawę uzależnienia pierwotnego.

Leczenie uzależnienie od alkoholu i narkotyków

Proces leczenia uzależnienia od jednej substancji jest już bardzo skomplikowany i trudny. Kiedy zaś dochodzi do uzależnienia krzyżowego lub mieszanego, zadanie to staje się jeszcze cięższe. Niezwykle istotne jest to, aby pacjent poinformował specjalistę, do którego zwraca się po pomoc, o wszystkich substancjach jakie systematycznie zażywa. Dzięki temu, będzie on mógł właściwie zaplanować leczenie, które będzie w pełni dopasowane do potrzeb konkretnego pacjenta. W przypadku uzależnienia od większej liczby substancji, terapeuta często decyduje o tym, aby w pierwszej kolejności dokonać swego rodzaju przekierowania uzależnienia na substancję, która w mniejszym stopniu zagraża zdrowiu i życiu pacjenta.

Zobacz również: narkomania a schizofrenia >>

Komentarze (0)